Nos Horaires

Horaires de l'accueil
aquatique
bien-être
forme

Horaires

Lundi11:30 à 14:0016:00 à 19:00
Mardi11:30 à 14:0016:00 à 21:00
Mercredi08:00 à 10:0014:00 à 19:00
Jeudi11:30 à 14:0016:00 à 19:00
Vendredi11:30 à 14:0016:00 à 19:00
Samedi10:00 à 13:0014:00 à 18:00
Dimanche09:00 à 13:00

Vacances

Lundifermé
Mardifermé
Mercredifermé
Jeudifermé
Vendredifermé
Samedifermé
Dimanchefermé

Horaires du bassin ludique

Lundi11:30 à 14:0016:00 à 19:00
Mardi16:00 à 21:00
Mercredi14:00 à 19:00
Jeudi16:00 à 19:00
Vendredi11:30 à 14:0016:00 à 19:00
Samedi10:00 à 13:0014:00 à 18:00
Dimanche10:00 à 13:00

Horaires du bassin sportif

Lundi11:30 à 14:0016:00 à 19:00
Mardi11:30 à 14:0016:00 à 21:00
Mercredi08:00 à 10:0014:00 à 19:00
Jeudi11:30 à 14:0016:00 à 19:00
Vendredi11:30 à 14:0016:00 à 19:00
Samedi10:00 à 13:0014:00 à 18:00
Dimanche09:00 à 13:00

Horaires espace aquatique

Lundi11:30 à 14:0016:00 à 19:00
Mardi11:30 à 14:0016:00 à 21:00
Mercredi08:00 à 10:0014:00 à 19:00
Jeudi11:30 à 14:0016:00 à 19:00
Vendredi11:30 à 14:0016:00 à 19:00
Samedi10:00 à 13:0014:00 à 18:00
Dimanche09:00 à 13:00

Horaires espace bien-être

Lundi11:30 à 20:00
Mardi11:30 à 21:00
Mercredi10:00 à 19:00
Jeudi11:30 à 20:00
Vendredi11:30 à 20:00
Samedi10:00 à 13:0014:00 à 18:00
Dimanche09:00 à 13:00

Horaires espace forme

Lundi11:30 à 20:00
Mardi11:30 à 21:00
Mercredi10:00 à 19:00
Jeudi11:30 à 20:00
Vendredi11:30 à 20:00
Samedi10:00 à 13:0014:00 à 18:00
Dimanche09:00 à 13:00